Kadının gelişimi, bağımsızlığı özgürlüğü kendisinden gelmelidir. İlk olarak kendisini bir seks objesi değil, bir kişilik olarak ortaya koymalıdır. İkincisi, hayatını basit, fakat zengin ve derin kılarak; kendi bedeni üzerinde başkalarının iddia ettiği tüm haklara karşı koymalı, istemediği sürece çocuk yapmamalı, tanrının, devletin, kocasının, ailesinin bir kulu olmaya karşı çıkmalıdır. Bu da hayatın tüm karmaşıklığını ve özünü anlamaya çalışarak, yani kendini toplumun fikirlerinden ve yargılarından özgürleştirerek olur.

Emma Goldman

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Dergiler - Apolitika - Sayı 2

Nasıl bir eğitim değil neden eğitim? Yazar : Meltem Irmak

Devlet; yani otorite, insanlara belli yaşama alanları vermiş ve hu alanlarda da onlara kimlikler yüklemiştir. Öğrencilik kimliği de okullulara yüklenen bir kimliktir. Bu kimlikleri ve kimlikleri barındıran alanları sorguluyoruz.
Otoritenin olduğu yerde eğitimin amacı bellidir; gelecek kuşakların rejime bağlılığını sağlamak, bir nevi dayatmak. Eğitilmiş gençlerden oluşan kültürlü bireyler yetiştirmek; rejimin kâr amacını sağlamak için bilimin teknik alana uygulanmasını sağlamak. Öğrenci ve öğretici bu amaca hizmet edecek şekilde hazırlanır. Böylece bu rejimlerdeki eğitim anlayışının çelişkileri de ortaya çıkmış olur. Eğitim aynı zamanda, hükümetin otoritesini destekleyecek, vatandaş kimliği yüklediği insanlara milliyetçilik görüşünü yayma amacını dayatacaktır. Kısaca, okul bugün, devlet tarafından politik ve ekonomik açıdan kullanılmaktadır.*
Öğrenim ve bilgi, bireyin kullanımına yönelik araçlardır, bireyi kullanacak araçlar değil. Oysa, öğrenci kullanıldığının farkında olmadan, kullanmayı öğrenir. Kişi üretimtüketim konusunda yetersiz olmasına rağmen, üreten ve tüketen konumundadır. Öğrenci öğrendikleriyle sistemi sorgulamadan ona hizmet etmek için programlanmıştır. Okulun temel dersi şudur: Otoriteye itaat etmek.**
Bizler okumayı reddetmiyoruz. Bilgiyi de reddetmiyoruz. Bilginin otoritesini reddediyoruz. Çünkü bilgi olmadan bilginin otoritesi karşısında duramayız. Ve aklı reddetmiyoruz. Aklın otoritesini reddediyoruz. Çünkü akıl olmadan aklın otoritesine karşı ayakta duramayız. Okumaya hayır demiyoruz; otoritenin getirdiği dayatmacı okuma sistemine hayır diyoruz. Yani zorunlu okumaya hayır! Zorunlu eğitimin dayatması 6 yaşında başlar. Altı yaşma basmış olan her vatandaş eğitilmeye hazır demektir ve eğitim kurumu onu işlemek üzere sistemi içine alır. Devletin dayatması sadece okumayazmayı öğrenmekle bitmez. Devlet, bilimin teknik alanda uygulanmasını sağlayacak bireyler ister ve eğitilene bilimi verir ve her şeyin dağıtıcısı (!) olan devlet işveren konumunda dayatır bireye; üniversiteyi bitirmiş, etiketli, eğitilmiş bireyler alınacaktır işe. Okulda öğretilenlerle, okuldan sonraki hayat arasındaki ilişkinin çok zayıf olması büyük bir trajedidir.
Öyleyse alternatiflerimiz ne olmalıdır? Günümüzde alternatif okullara pek rastlanmasa da, geçmiş örnekler öyle gösteriyor ki bu düşünce bir dönemde yaşatılmıştır. Şimdi bu örneklere değinmek istiyorum.

Alternatif Okullar
1970'ler de Almanya'da 50 kadar alternatif okul bulunuyordu. Alternatif okullar, yani serbest okullar, günümüz okul anlayışının çizgilerinin tam dışındaydı. Şöyle ki; bu okullarda ne birden beşe kadar sınıf, ne ders, ne sınav, ne not; yani okulu okul yapan hiçbir şey bulunmuyor. Alternatif okullarda, çocuklar yaşlarına göre değil de, ilgilerine göre çalışma gruplarına katılırlar. Serbest okul kurucuları, okul sorununun kaynağında da demokrasi ve özgürlük sorununu görüyorlardı. Bu okullarda öğrenilen konular arasında; sebze yetiştirmek, yemek pişirmek, matbaacılık, fotoğrafçılık vs. gibi konular bulunuyordu. Böylece çocuklar dış dünyayla, çevredeki nesnelerle ve en önemlisi de (normal okullarda kitaplar arasına sıkıştırılmış çocuklar) doğayla daha yakından ve dolaysız bir ilişki kuruyorlar. Bu okulların en büyük özellikleri "projeler"i temel çalışma biçimi olarak ele almışlardır. Örneğin; çocuk ekmek nasıl yapılır projesini öğrenirken aynı zamanda mutfak bilgisi, insan vücudu hakkında bilgiler alırken, tarım sorunlarıyla da ilgilenir. Veya metal parçalardan bir alet yapmak projesi içinde şunları bulundurur: Çocuk alet kullanımını öğrenir, eski aletleri toplamak için gazeteye nasıl ilan verildiğini ve bu ilanın kaça mal olduğunu öğrenir. Bu gibi projeler öğrencinin okul sonrası yaşantısına yönelik bilgilerdir. Bu okullardan Essen serbest okuluna ait pedagojik talepleri vermek istiyorum:
1. Sınıfların dağıtılıp, değişken, küçük öğrenme gruplarının oluşturulması.
2. En azından belli zamanlarda, yaş esasına göre düzenlenmiş sınıfların dağıtılıp, değişik yaş gruplarından oluşan kümeler halinde çalışma gruplarının olması.
3. Not verme gibi, korku yaratan bütün okul ritüellerinin kaldırılması. Yerine, öğrencilere günün akışını belirleme hakkı tanıyan biçimlerin ve sürekli rehberliğin getirilmesi.
4. Yukarıda belirlenen, kapalı müfredatların kaldırılması, yerine öğrencilerin kendilerinin belirledikleri, açık öğrenim programlarının getirilmesi.
5. Ebeveynlere sorumluluk yükleme ve katkıda bulunma olanağının tanınması. Ebeveynler sadece ziyaretçi ve yardımcı olarak görülmemeli.
6. Varolan öğretmen rolü (ders teknoloğu, yalnız savaşçı) yerine, okuldaki meslektaşları ve okul derneği üyeleriyle işbirliği yapan grup öğretmeni ilkesinin benimsenmesi.
7. Okulun bulunduğu semte yönelik eğitim uygulanması ve öğrenci gruplarıyla her zaman izinsiz okul binasını terk edebilme hakkı gibi, kurumsal olanakların sağlanması.
8. Ruhsal ve toplumsal sakatların uyumunu sağlayacak biçimlerin yeğlenmesi.
9. Okul deneyinin, özel, kendi kaderini tayin etme olanaklarına sahip olması ve varolan kurum
sal bağlılıklar üzerine kurulmaması.

AntiOtoriter Eğitim
Karşı okul geleneğinin bir diğer kolu da 19.yy'ın başlarında görülen antiotoriter eğitim amacıdır. Bunlardan hümanist temellere dayanan Summerhill Okulunu biraz açalım. Gerçi bu okul 70'li yıllardaki alternatif okullarla kıyaslandığında toplumun oldukça kenarında kalır. Fakat yine de bu okula yer vermek gerekir. Aslına bakılırsa alternatif okullarla, Summerhill ve Montessor gibi okullar arasında nitelik bakımından pek de fark yoktur.

Summerhill Okulu
Antiotoriter eğitim savunucularından biri ele A.S.Neill'dir. Neill'in kuruculuğunu yaptığı Summerhill okulu 1921'de Londra'nın 100 mil kadar uzağında bir kasabada kurulmuştur. Summerhil?deki yaşam, bütün çocukların ve yetişkinlerin eşit haklarla katıldıkları genel kurulda yapılan yasalar, tartışmalarla düzenlenmekteydi. Çocuklar istedikleri zaman, istedikleri derse girmekte serbesttiler ve çocuklar okuldaki bütün etkinlikleri (tiyatro, dans, müzik, atölye, bahçe çalışması vs.) ve yönetimini kendileri üstlenmişlerdi. Neill, Summerhill'de çocuk psikolojisi, cinsellik, sosyallik gibi konuları da işlemiştir. Örneğin; yatılı olan bu okulda kız ve erkek çocuklar ayrı yatakhanelerde değil de karışık yatırılmaktaydı. Veya suç işleyen bir çocuk, yine çocuklardan oluşan bir grup tarafından, bir süre bahçeyle uğraşmak veya yemekhanede çalışmak gibi alanlarda görevlendirilirdi. Geçmişteki bu alternatiflerin ne kadar yaşadığı veya yaşatıldığı da tartışma konusudur. Yine de, bir dönem de olsa yaşatılan bu alternatifler bize kendi alternatiflerimizi ortaya koyma olanağının varolduğunu gösterir. Sistem içinde alternatifler oluşturmak ne derece doğrudur? Bizim alternatifimiz sistem içi değil, direk sisteme karşı geliştirdiğimiz mücadele içinde olmalıdır.
"Öğrenen bir kişinin yerine yaratıcı bir kişinin eğitileceği, öğretmenin mesaj arkadaşına dönüşecek bir şey olarakta ele alındığı eğitilmiş insan değil özgür insanın hedeflendiği yer neresidir?"***
Neresi mi? Anarşizm!

(*) Otoriter eğitim kişisel duyarlılığı gütmez; aksine insanların kendilerini kitle psikolojisi içinde kaybetmeleri amacını gerçekleştirir.
(**) Okul giderek çocukları daha küçük yaştan toplayıp, dahageç bırakmaya yönelirken, toplumdaki diğer kurumlar da gittikçe okullaşmaktadır. Hastanede, fabrikada, bürokraside yetişkinden istenen şey, bilenler ve bilgi karşısında öğrenciliğini korumasıdır.
(***) J.Spring, Özgür Eğitim, Ayrıntı Yayınlan

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

y007
Diğer
Video : chumbawmba - ciao bella (video)
Diğer
Müzik : World Anarchy
Diğer

  Linkler
Kara-Kızıl Forum
İnat!
Kaos GL
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız