Gün gelecek sessizliğimiz şimdi boğmakta olduğunuz sesimizden çok daha güçlü olacak.

August Spies

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Dergiler - Apolitika - Sayı 3

Yeniden Merhaba Yazar : Apolitika

Yayınımıza uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldık. Süreci kısaca özetleyelim. Bildiğiniz gibi bu derginin bir yazı kurulu falan yok. ilk iki sayı şu şekilde çıktı. Ankara, istanbul, izmir'den arkadaşlar bir genel toplantıda biraraya gelip sayının içeriğini belirlediler ve her sayı için değişik olmak üzere yayın koordinatörü saptandı. Derginin fiilen kotarılması da bu koordinatörlerin sorumluluğunda gerçekleşti.

Yaz dağınıklığı yüzünden üçüncü sayının genel toplantı tarihi ancak Eylül başı olarak saptanabildi. Ankara'lı arkadaşlar bu toplantıya katılamadılar. Garip bir durum doğmuştu. Ankaralı arkadaşların Apolitika yayın sürecine ağırlıklı bir katılımları vardı ve onların olmadığı bir ortamda karar almak işin esprisine ters düşüyordu. Farklı şehirlerde oturan Apolitikacıların, sık sık biraraya gelip dergi çıkartmalarının zorluğu ortaya çıktığından Apolitikanın tek bir şehirde çıkmasına ve diğer şehirlerdeki arkadaşların ihtiyaç hissedince kendi dergilerini çıkarmalarına karar verildi. Derginin sorumluluğu öncelikle çoğunluğu oluşturan Ankara'lı arkadaşlara teklif edildi. Ankaralı arkadaşlar önce bu sorumluluğu üstlendiler, ancak Ocak ayı ortalarına doğru dergiyi çıkaramayacaklarını belirttiler.

Bu arada, Apolitika ikinci sayıda çıkan "geçici otonomlar oluşturalım" çağrısına paralel olarak Istanbulda periyodik toplantılar yapılmaya başlanmıştı. Toplantılar sonucunda yaklaşık yirmi kişinin katılımıyla geçici otonom oluşturulması ve ilk etkinlik olarak da geçici otonomun yayın organı niteliğinde bir dergi çıkartılmasına karar verilmişti.

Öncelikle biraz istanbul geçici otonom çalışmalarından bahsedelim. Tartışmalar önce örgütlenme ihtiyacı hisseden bir gurup anarşistin bir araya gelmesiyle başladı, ilk olarak herkesin anlaştığı noktaları belirtelim: Tasarlanan örgütlenme, programı, tüzüğü, yöneticileri, hiyeraşisi olan legal veya illegal klasik bir politik örgüt olmayacaktı. Bir "toplumsal dayanışma" örgütü olacaktı. Kalıcı bir örgütlenmenin yerel olması gerektiği de açıktı. Yaklaşık bir Hollanda nüfusunu barındıran "istanbul" otonomu diye birşey olamazdı. Daha da önemlisi kalıcı örgütlenme için öncelikle bir "kimlik" gerekiyordu ki ortada böyle bir kimlik yoktu. Apolitikanın dergi olarak üstlendiği Türkiye'ye özgü anarşist kimlik/kimlikler oluşturma, bu amaçla "ütopyamız, anarşist devrim anlayışımız, mücadele tarzımız ve örgütlenme anlayışımız" üzerinde tartışma sürecini başlatma misyonunu bu yapı da aynen üstlenmeliydi.

Bu noktada iki değişik fikir belirdi. Birinci fikir: Fikir Kulübü tarzında gevşek, karar almayan dolayısıyla karar alma mekanizmalarına ihtiyaç hissetmeyen, üyelik tanımının yapılmadığı, ortak bir mekanı paylaşan ve böylece bir arada duran bir "öbekleşme". Bu fikri savunan arkadaşlar ilkesel düzeyde örgütlenme tartışmaları yapmak yerine derhal bir mekan açılması için girişimlere başlamaktan yanaydı, ikinci fikir: Geçici olduğu (yukarıda açıklanan nedenlerle) kabul edilse de tartışma süreci boyunca hayata müdahele eden , bu amaçla kararlar alan, Apolitika 2.sayıda tarif edilen otonomun görevlerini üstlenen, karar alma mekanizmaları olarak gene aynı yazıda belirtilen mekanizmaları kullanan, üye olma konumunun net olduğu bir yapılanma oluşturmak. Tartışmalar sonucu ikinci fikir kabul gördü.

Zaman içinde grup genişledi gurup içi insiyatif ve proje önerileri ortaya çıktı. Düzenli gönüllü bağış sistemiyle bir bütçe oluşması, acil durumda toplanabilmek için iletişim ağı kurulması kararlaştırıldı ve haftada iki kez toplantı (biri teorik tartışma diğeri pratik işler için) yapılmaya başlandı. Ancak toplantılar ağır aksak yürüdü ve alınan diğer kararlar hayata geçirilemedi. Elinizdeki dergi geçici otonom çalışmaları içinde şekillendi. Ancak hala "istanbul Geçici Otonomunun Kurulduğunu" ilan edemiyoruz. Toplantılara şimdiye kadar toplam 50 kişi katılmasına rağmen bu katılım düzenli olmadı, alınan kararlar hayata geçirilemedi ve belirgin bir laçkalık ve öz disiplin eksikliği gözlendi.

Bu dergi Apolitikanın ilk iki sayısının üstlendiği "Türkiyeye özgü anarşist kimlik oluşturmak için bir teorik tartışma zemini olmak" işlevini aynen üstleniyor. Buna ek olarak istanbul geçici otonom çalışmalarını yürüten gurubun yayın organı olmak gibi bir işlev daha üstleniyor. Bu anlamıyla ilk iki sayıdan farklı olarak derginin sorumluları belli. Bu sayıdan itibaren Apolitika imzalı yazılar istanbul geçici otonom çalışmasının ortak görüşü olarak okunmalıdır. Aksi belirtilmediği koşullarda oy birliğiyle kabul edilmiştir. Eğer farklı fikir varsa, bu farklılık da kendini ortaya koyacaktır.

Bu arada gelen bazı eleştirileri de yanıtlayalım. Bazı arkadaşlar "Türkiye'ye özgü anarşist kimlik" sözünün milliyetçi çağrışımları olduğunu ileri sürüyorlar. Kuşkusuz Türkiye'ye özgü anarşist kimlikle örneğin Almanya'ya özgü anarşist kimlik birbirinden öz olarak farklı değildir. Ne ki, anarşistlerin tarzları her siyasi coğrafyada ve her zaman diliminde tahakkümün aldığı biçimlerin farklılığına da bağlı olarak farklı olacaktır. Türkiye'ye özgü bir anarşist kimlik derken kastettiğimiz budur. Yoksa Türkiye'ye özgü bir "anarşizm" icat etmek peşinde değiliz, ikinci olarak dergi bazı arkadaşlar tarafından (geçici otonom içindeki bazı arkadaşlar da bu konuda hemfikir) fazla teorik ve fazla asık suratlı bulundu. Önce şunu belirtelim; şimdiye kadar Apolitika'ya gelen hiçbir yazı geri çevrilmedi. Dolayısıyla derginin şu anki biçimi de bir ön-belirlemeden değil gelen yazıların niteliğinden kaynaklanıyor. Demek ki, derginin yazarlarıyla bazı okurları arasında neşe farkı var. Bu okurlar da ellerini kaleme bularlarsa dergi belki daha "güler yüzlü" hale gelebilir.

Ortak imzalı yazılar "anarşist kimliğin/kimliklerin" köşetaşlarını oluşturacağı için özellikle önemli ve bize tartışma sürecinde katettiğimiz yolu gösteriyor. Apolitika ikinci sayıdaki "otonomlar nasıl oluşacak" başlıklı yazının "otonomun görevleri" ve "karar alma mekanizmaları" başlıklı bölümleri geçici otonom oluşturma tartışmaları sırasında "otonom" tarifi olarak genel kabul gördü. "Ütopyamız ve Biz" yazısını ortak imzalı bir yazı haline getirmek ve kimlik tartışmalarının "ütopyamız" bölümünü kapamak istiyoruz. Bunun için, bu yazıyla ilgili tepkilerinizi yazılı-sözlü derhal bize iletin, daha da iyisi siz aynı başlıklı bir yazı yazın ve dördüncü sayıda ütopyamızı bir manifesto olarak ilan edelim.

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Yunanistan İsyanı
Diğer
Video : Haymarket
Diğer
Müzik : No War Song
Diğer

  Linkler
İnat!
İzinsiz Gösteri
İç Mihrak
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız