Anarşizm sosyalizmin hükümetsiz sistemidir.

Peter Kropotkin

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Makaleler - Sendikalizm - 1980 sonrası Türkiye sendikal hareketinin sorunları ve çözüm arayışları

Çözüm Arayışları Yazar : Doğa Kara

Sendikalar, kapitalizmin evrimi süresince yoğunlaşan sorunlarla daha başarılı biçimde baş edebilmek için politikalarında, stratejilerinde, içyapılarında, işleyişlerinde ve ilişkilerinde köklü bir değişime gitmelidirler. Aksi takdirde değişen koşullara ayak uyduramayacak ve etkinliklerini tamamen yitirecek ve tarih sahnesinden çekileceklerdir.

Neo-liberal politikaların ve daha bir çok etkenin de eklenmesiyle birlikte, etkisiz eleman konumuna gelen emek hareketi ve örgütlenmeleri, yeni toplumsal ve ekonomik koşullara uygun bir yapılanmayla içinde bulundukları krizden çıkma yolları aramakta ve yeni modelleri hayata geçirmeye çalışmaktalar.

Sendikaların zaman zaman üyelerinin çıkarlarını korumakla sınırlı dar/özel çıkar grupları gibi davranmaları sendikaların algılanışında olumsuz yönde etkilemektedir. Sendikaların sermayenin politikalarına ve çıkarlarına karşı sadece kendi üyelerini değil tüm çalışanların, hatta tüm toplumun çıkarlarının savunucusu olması sendikaların temel ilkesi haline gelmelidir. Sendikasız işçilerin, emeklilerin ve işsiz işçi örgütlenmeleri desteklenmeli; her alanda özellikle örgütlenme çabalarında işçi ve kamu emekçilerinin sendikaları arasında yakın işbirliği geliştirilmelidir. (1)

Hızlı mülksüzleşmenin yarattığı geniş kent yoksulları kitlesinin, sorunlarının çözümü için gerçekleştireceği demokratik örgütlenme ve mücadele desteklemelidir. (2)

Sendikalar küreselleşmenin yarattığı sorunlara ve tehditlere karşı koyabilmesi için sadece kendi başlarına değil, değişik sivil toplum örgütleri ile ortak hareket etmeleri gerekmektedir.

Sendikalar, küreselleşme olgusuyla bağlantılı olarak Türkiye’deki yabancı sermaye yatırımlarını da göz önüne almalı ve uluslar arası alandaki sendikacılık hareketiyle ve diğer ülkelerdeki sendikal merkezlerle ilişkilerini güçlendirmeli ve işbirliğine gitmelidir. "Toplumsal Hareket Sendikacılığı/ Küresel Sendikacılık" anlayışı geliştirilmelidir.

İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin siyasi birliği ve birlikteliği sağlanmalı ve siyasal güç etkili bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca üretimden gelen güçlerinin farkına varmalı ve bu güçlerini kullanarak siyasilere karşı nitelikli bir baskı grubu oluşturmalılar.

Sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri ortadan kaldırmak için sendikaların birlikte mücadele etmesi önemlidir. Engellerin aşılmasında bütüncül bir yanıtın verilmesi, hem sendikalara güveni arttıracak hem de sendikalar daha güçlü tavır alabileceklerdir.

Sendikaların üyeye dayalı, en az bürokrasi ile yönetilen, yetkilerin yatay bir şekilde çevreye dağıtıldığı, verimli bir işleyişin gerçekleştiği ve toparlayıcı örgüt işlevi olan örgütler olarak yapılanmaları doğrultusunda mücadele edilmelidir.1) Çelik, op.cit., s. 29.
2) Koç, op.cit., s. 264-265.

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

a016
Diğer
Video : Haymarket
Diğer
Müzik : A Las Barricadas
Diğer

  Linkler
Liberter
Doğrudan Eylem
Kara-Kızıl Kollektifi
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız