Çocuklarınıza bizim öğrettiğimiz şeyleri öğretin. Toprak bizim anamızdır. Ve toprağa tükürülmez. Toprak insana değil, insan toprağa aittir. İnsan hayat dokusunun içindeki bir liftir sadece... Beyaz adam neyi satın almak istiyor? Gökyüzünü ve toprakların sıcaklığını mı? Koşan antilopların çabukluğunu mu? Biz size bunları nasıl satabiliriz? Ve siz nasıl satın alabilirsiniz?

Seattle (Duwarmish Kızılderilisi)

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Makaleler - Sendikalizm - 1980 sonrası Türkiye sendikal hareketinin sorunları ve çözüm arayışları

Kaynaklar Yazar : Doğa Kara

BİRLEŞİK METAL-İŞ (Birleşik Metal İşçileri Sendikası). Dünyada ve Türkiye’de Sendikal Örgütlülük. İstanbul: Birleşik Metal- İş Yayınları. No:5. 2002a.

BİRLEŞİK METAL-İŞ (Birleşik Metal İşçileri Sendikası). Toplu İş Sözleşmeleri. İstanbul: Birleşik Metal- İş Yayınları, No:8. 2002b.

BİRLEŞİK METAL-İŞ (Birleşik Metal İşçileri Sendikası). 1992-1995 Çalışma Raporu. İstanbul: Birleşik Metal- İş Yayınları. 1994.

Çelik, Aziz. “Günümüzde Sendikaların Sorunları ve Çözüm Arayışları”. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2003.

Işıklı, Alpaslan. Gerçek Örgütlenme: Sendikacılık. Ankara: İmge Kitabevi. 2003

Işıklı, M. Özuğurlu, F. Güngör, M. Beşeli, A. Geniş, H.Çağlayan. Türkiye’de Sendikacılık Hareketleri İçinde Demokrasi Kavramının Gelişimi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları. 1994.

Koç, Yıldırım. Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihi. 2. Baskı. İstanbul, Kaynak Yayınları, 2003.

Koray, Meryem. Değişen Koşullarda Sendikacılık. İstanbul, Tüses Yayınları. 1994.

Lordoğlu, Kuvvet. “Türk Sendikal Hareketinin Özgün Kriz Alanları Var Mıdır?”. Petrol-İş 2000-2003 Yıllığı. İstanbul. 2003.

Mahiroğulları,Adnan. “Türkiye’de 1980 Sonrası Sendikalaşma ve Sendikalaşmayı Etkileyen Faktörler”. İktisat Dergisi. No. 441-444 (Eylül-Aralık 2003), ss. 35-47.

Şakar, Müjdat. İş Hukuku Uygulaması. Yenilenmiş 6. b. İstanbul, Der Yayınları. 2003.

Şenkal, Abdülkadir. Sendikasız Endüstri İlişkileri. Ankara, Kamu-İş. 1999.

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Yunanistan İsyanı
Diğer
Video : chumbawmba - ciao bella (video)
Diğer
Müzik : Hijos del Pueblo
Diğer

  Linkler
Otonom-X
RASH Ankara
Anarşist Bakış
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız