Kapitalist toplum o kadar kötü örgütlenmiştir ki, çeşitli üyeleri acı çekmektedirler: aynen nasıl ki bedeninizin bir yerinde ağrınız varsa, tüm bedeniniz ağrır ve hasta olursunuz... Benzer şekilde bir örgütün ya da bir birliğin tek bir üyesi bile ayrımcılıktan, baskı altında tutulmaktan veya göz ardı edilmekten muaf olmaz. Bunu yapmak, ağrıyan dişinizi göz ardı etmek demektir : sonunda da tamamı ile hasta olursunuz

Alexander Berkman

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Makaleler - Sendikalizm - Anarko Sendikalizm

I. GİRİŞ Yazar : Doğa Kara

İşçi sınıfının oluşumu ve sendikaların tarihi incelenirken anarko sendikalizm genel olarak es geçilen ve fazla önemsenmeyen bir akımdır. Halbuki 19. yüzyılın sonlarında büyük grev dalgaları sırasında ortaya çıkan ve 1900'lü yılların ilk yarısında özellikle İspanya'da ve Fransa'da büyük oranda kitlesellik kazanan anarko sendikalizm, sendikal hareketin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır.

Günümüzde sendikaların kendi bürokrasi çıkmazları içinde işçi sınıfından giderek uzaklaşmaya başlaması ve bu nedenle de "sarı sendika" olarak adlandırılması ve aynı zamanda "sınıf sendikacılığı" anlayışının da giderek içinin boşaltılması ve dolayısıyla yok olmaya başlaması, sendikal tarihi yeniden değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır.

Bu noktada bu çalışmanın temel amacı anarko sendikalist düşünceyi ve örgütlenme anlayışını genel hatlarıyla tanıtmaya çalışmaktadır. Fakat anarko sendikalist düşüncenin ortaya çıktığı ve geliştiği dönemi düşündüğümüzde (sanayi devrimi sonrası işçi sınıfının yeni oluştuğu büyük çapta ve kanlı grevlerin yaşandığı; kapitalizmin kendisini giderek daha da vahşice var ettiği ve yeni düşünce sistemlerinin ortaya çıktığı bir dönem) bu çalışma yetersiz kalmakta ve sadece konuya giriş niteliği taşıyarak genel hatlarını çizmektedir.

Çalışmanın ilk bölümünde anarko sendikalizmi daha iyi tanımlayabilmek için beslendiği ana akım olan "Anarşizm" düşüncesi kısaca anlatılmaya çalışılmıştır.

"Anarko Sendikalizm ve Tarihsel Gelişimi" başlıklı ikinci bölümünde anarko sendikalist düşüncenin genel çerçevesi çizilmeye çalışılmış ve çeşitli ülkeler bazında ortaya çıkışı ve gelişimi anlatılmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde ise anarko sendikalist bir örgütlenmeye örnek olarak CNT'nin (Ulusal Emek Konfederasyonu) örgütlenme yapısı ve karar alma mekanizması aktarılmaya çalışılmıştır.

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Anarşist Blok
Diğer
Video : Anarşizm
Diğer
Müzik : Salud Proletarios
Diğer

  Linkler
Anarşist Komünist İnisiyatif
Doğrudan Eylem
Bireyin not defteri
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız