Sizi tanımıyorum! Sizin yasalarınızı, nizamınızı, kuvvete dayanan yetkinizi tanımıyorum! Bu yüzden asın beni!

Louis Lingg (1870-1887)

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Dergiler - Kara Gazete - 8. Sayı - Mart 2004

Küresel Felaketin Raporu Yazar : Kara Gazete

Basılabilir formatı için : Bülten (PDF)

Amerika Bilimler Akedemisi Bush'a küresel ısınmann etkilerinin başladığı ve gelecekte oluşturabileceği tehlikelerle ilgili bir rapor sundu. Petrol tiranın başı olan Bush; "sanayimiz kötü etkilenir, küresel ısınma bir komplodur" diyerek çözüm önerilerini geri çevirdi. Ancak bunun ardından Pentagon'un yaptığı açıklama bu durumun yaratacağı sosyal etkilerin egemenleri ne kadar tedirgin ettiğini de gösterdi.

Küresel ısınma nedir ?

Dünya iklim sistemi çok karmaşık bir bulmaca gibidir. Atmosfer, okyanuslar, okyanus akıntı sistemleri, kutup bölgeleri, ormanlar, çöller, buzullar, yanardağlar, insan etkileri dünya iklim sistemini etkilemektedir. Dünya'da karbondioksit oranında bir artışın meydana gelmesi dünyanın yavaş yavaş ısısının artmasına neden olur. Böylece küresel ısınma dediğimiz kavram ortaya çıkmaktadır. Küresel ısınmanın temel nedeni, sera gazlarının artışıdır. Bunların başında su buharı gelmektedir. Ancak insanların su çevrimine karşı yapabilecekleri birşey yoktur. Bunun yannda atmosferdeki öteki sera gazlarını insan etkileri arttırmaktadır. Bu etkilerin başında da fosil yaktlarının (petrol, kömür) kullanılması gelmektedir. Küresel ısınma bundan yüzelli yıl önce başlamış, bugün itibarıyla hızı artmıştır.

İklim üzerine etkileri...

Dünya iklimi asırlardan beri bazen ısınma bazen de soğuma devrelerinden geçer. İçinde bulunulan dönemde nispeten soğuma periyoduna girmiş olmalıydı. Ancak sürdürülen bir dizi araştırma ve gözlemler sonucunda, dünya ikliminin soğuk bir döneme değil; aksine tehlike yaratacak ölçüde sıcak bir devreye girmiş olduğu anlaşılmaktadır. 1860 yılından günümüze kadar yapılmış olan gözlem ve kayıtlar ortalama küresel sıcaklığın, 0.5 - 0.8C kadar arttığını göstermiştir. Tahminlere ve bilgisayar simülasyonlarına göre 2050'li yıllarda sıcaklık 1-5 C derece artacak. İyimser tahminlerde 1-2 derece artması halinde birçok hayvan türü yok olacak. 4- 5 derece olması halinde milyonlarca toplu insan ölümleri yaşanacak.

Küresel ısınmayı yaratanlar...

İnsanoğlu yüzyıllardan beri doğaya hakim olma ve yönetme isteğiyle doğayı kendi çıkarları doğrultusunda düşüncesizce tahrip etmektedir. Bu tahrip; devlet çıkarları, sistemsel çıkarlar ve sermaye çıkarları sebebiyle inanlmaz boyutlara ulaşmaktadır. Sanayi devriminin başlangıcından ve özellikle 20. yy. başından itibaren sera gazlarının atmosferdeki bulunma oranlarında sürekli bir artış olduğu bilinmektedir. Bu artış doğal dengenin giderek bozulmasına neden olmaktadır. Sanayi devriminin başından itibaren kapitalizm, ve onun doğa tanımaz açgözlü sanayisi dünyayı kirletmektedir. SSCB ve Çin gibi devlet kapitalisti ülkeler de diğerlerini aşağıda brakmamışlardır. Çin, şu anda atmosfere sera gazı veren ülkelerin başındadır. SSCB de 1990'lara kadar atmosferi seralamada ABD ve Avrupa ile yarışmıştır. Şu anda küresel ısınmayı yaratanların başında %20 ile A.B.D. geliyor, onu Çin, Rusya, Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri izliyor. Yıllardr imzalanan anlaşmalara hiçbir devlet doğru dürüst uymadı. Anlaşmaları devletin kendisi gibi kağıtta kaldı. En son 1997'de yaplan Kyoto protokolünü de ABD ve Rusya imzalamadı. Uzmanlar bir değil beş Kyoto protokolü uygulansa durumun ancak yoluna gireceğini söylerken devletlerin bunlara kulak asmamaları şaşırtıcı değil. Kapitalizmin ve doğayı katleden tüketimin bekçisi devletlerin aksi davranması şaşırtıcı olurdu.

Ne yapılabilir?

Bencil, düşüncesiz bir insanın sürekli ağır yemekler yiyip, şişmanlayıp sonra erken yaşta bir gün kalpten gitmesi gibi olabilir. Çünkü küresel ısınmanın öldürücü kimyasal mekanizması gerekli miktarda gazın açığa çıkmasından sonra 1-2 yılda harekete geçiyor ve artık yapabilecek bir şey kalmıyor. Şu andan itibaren harekete geçilmeli, belki de geç kaldık! Küresel ısınmayı ve kirlenmeyi yaratan devletler ve otoriteler, onu ortadan kaldırabilir mi? Küresel ısınmanın yavaşlatılması için acilen fosil enerji kaynaklarından (petrol, gaz) doğaya uyumlu enerji kaynaklarına (rüzgar, su, günes) geçilmesi gerekiyor. Ayrca tüketim çılgınlığının, hammaddesi petrol olan tek kullanımlık plastik malzemelerin, araba ordusunun sonunun gelmesi gerekiyor. Bunlar üzerinden büyük sömürüler sağlayan kapitalistlerin ve onların kuklaları devlet erkanının bu değişimleri yapabilmeleri mümkün mü ?

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Acunsal Titreşim
Diğer
Video : Anarşizm
Diğer
Müzik : Cancion Popular Anarkista
Diğer

  Linkler
A-Infos Anarşist Haber Ağı
Attack To Society
Kara-Kızıl Forum
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız