Yıkıcı dürtü yaratıcı bir dürtüdür.

Michail Bakunin

    
Anasayfa | Gündem | Arşiv | Haberler | Etkinlikler | Emek Mücadeleleri | Tarihte Bugün | Fotoğraf | Müzik | Video | Linkler | Arama | İletişim
  Arşiv
Arşiv - Dergiler - Ateş Hırsızı - Sayı 1

Anarşist çı dıxwazın? Yazar : Bert Alan

Jı 200 salan zedetıre ku hebuna tev-geren anarşistte zanin û dengewan (her çqas sıvıkbe ji) tebihistin. Le lı dorhâla me bı pırani tu kes rast bı rast nızanın ku anarşist kine, çı dıxwazın û çı dıparâzın? Ditme wan her dem an jı deva dıjmınen wan an ji jı deva peşberen (rexnekarân) wan ten hewısin. Bı göre ve ewayi; Anarşist di Jiyanâ da lı hembere hebuna her tıştine. Ağır berdıdın bıngeha sazûman seravayi u bınavayi ya jiyan hıldıvveşinin Le lı mıqabıle ve gavavetina mezında ji tu tışteki pâşniyar nakın. Her weke Anarşist bı xwe hesyane. Gelo ew dinin, çı dıxwazın?

Em dıkarın bersiva vi pırsâ bı evvayeki dm bıdın. Weka, Anarşist çı naxwazın?

Bere her tışti bâjim: Anarşist lı ser azadi pır dırıcıfın, azadixwazın! Diban, ciy?
ku serdesti tedabe azadi nine! Anarşist kur dıponijın le disa ji pır guh nadın pısporiya zanistın. Şoreşa Cwati da rawestın nabinın. Şoreş tu car kuta nabe. Bı pırani zilim û zordesti bı dil û çavan dibinin. Ra-dıbın, dıxwazın, dılıvın! Bındesti radıkın, le serdesti ji naxwazın.
ü ser pâşveçün û bılındbuna abori naskının. Rewşa şoreş lı ser bıngeha abori pak naynın. Levvra daxwazi ya mrov her tim bı ketin û rabuna abori kıfşe nabe. Her vvekâ bıngeha şoreş bı göre daxwaziya mırow be te danin. Levvra insan, di jiyana wxeda her tim dikene, dıgi-re sin dike, şa dibe, bengi dibe. Levvra ku ew bı rıh û cane.
Bı kurtasi, Anarşist venaguherinın, hıl-dıweşinin!

  Etkinlik Takvimi
Ocak
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Aralık Şubat


Eylem aktivistleri için rehber  Galeri

Birgül Özbarış & Memduh Mahmut Uyan
Diğer
Video : Haymarket
Diğer
Müzik : Ay Carmela - Rosa Leon
Diğer

  Linkler
Anarşist Bakış
MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu
Radikal Karar Anı Forum
Diğer


Bu site otonomA tarafından hazırlanmaktadır.
Site ile ilgili iletişim için tıklayınız