Omuz ver yıkılsın Yazar : Ateş Hırsızı

Türkiye, Ortadoğu ve bir bütün olarak bölgemiz çok çeşitli toplumsal sorunlar ve derin çelişkilerle dünya coğrafyasındaki kavga alanlarının başında gelir. Bu denli karmaşık ilişkilerin birbiriyle çatışıp birleştiği hoş bir istikrarsızlığın ortasındayız. Dünyânın birçok yerinden farklı olarak, saray debdebesiyle sokak sefaletinin karşı karşıya yaşandığı, saklısız gizlisiz, açık ve pervasız bir tahakküme karşı toplumsal bir kin ve öfkenin çok daha kolay kabarabileceği bir alandır bu. Endüstriyel kıskaçlara rağmen geleneksel yaşamın hâlâ çiçeklendiği bu Ortadoğu ve Ön-Asya coğrafyası anarşist toplumsal hareket için kalıcı ve önemli bir alandır. İşte biz bu alanda doğduk.
Buradan dünyanın bütün devrimcilerini, anarşistlerini yürekten duygularla selamlıyoruz.

İkiyüz yıllık anarşist mücadele geleneğini Ortadoğu ve Ön-Asya coğrafyasına taşımayı amaçlamış olan bizler çok yönlü bir çalışmayı hedefliyoruz. Elbette bu son derece kültürel bir zenginliği gerektirdiği gibi, boğaz boğaza ideolojik-felsefi, ahlaki ve siyasal bir kavgayı da dayatır. Yapılması gereken, bütün bu düzeylerde yeterince techizatlanmaktır. Çünkü, geçici hevesler peşinde değiliz. Kalıcı, özgür bir yaşamı hemen şimdi istiyoruz! Bu nedenle, geniş maddi ve kültürel kaynaklara, araç gereçlere ve dünyanın her bölgesinden çok sayıda özgürlük mücadelesi gönüllülerine ihtiyacımız var. Ülkeler, sınırlar, diller ortak bir düşüncede, ortak bir kavgada buluşmaya ve birlikte bir hayat tarzı oluşturmaya engel olamaz. Yüz yıllardır terbiye edilmiş bilincimizi reddedelim!

Hiçbir ulustan olmayan biz bir avuç insan, kan ve ölümden geçilmeyen çetin bir alanda, bin yıllardır kök salmış otoritelere karşı özgürlük mücadelesinin ateş hırsızı olmaya gönül verdik. Ateş hırsızlarının kendi taleplerini, hedeflerini, hayat anlayışlarını serbestçe belirleyip, her dilden seslerini yeterince duyurabilecekleri çeşitli yayın ve iletişim araçlarına ihtiyaçları var. ATEŞ HIRSIZI bu somut ihtiyacın bir ürünü olarak doğdu. Unutmayın; ATEŞ HIRSIZI aynı zamanda bütün özgürlük mücadelecilerinin mesajlarını iliştirebilecekleri bir panodur.