Anarşist Komünist İnisiyatif Deklarasyonu Yazar : Anarşist Komünist İnisiyatif

Ortak teorik ve pratik bir sürece ve mücadele deneyimine sahip bireyler olarak ideolojik netliğe sahip bir devrimci, anarşist-komünist bir örgüt için ilk adımları atmaya başladık. Örgütlenme sürecinin önemli bir parçası olarak sürdürdüğümüz tartışmalar sonucunda, öncelikli gördüğümüz; "örgüt", "devrim", "tahakküm ve sömürü" ve "patriyarka ve kadın mücadelesi" başlıklarında ortak perspektif geliştirdik ve bunu bir metin haline getirdik. Bu metinle bir yandan kendimizi tanımlarken, bir yandan da
mücadele perspektifimizi çizmeyi hedefledik.

İnsanlığın tarihi sömürünün, tahakkümün ve bunlara karşı mücadelenin tarihidir. Bizler kapitalist sömürü ve tahakkümden kurtuluşun anarşist komünist bir devrimle gerçekleşeceğini bilmekle birlikte tarihte ve günümüzde yürütülmüş ve yürütülen özgürlük mücadelelerini selamlıyoruz.

Elbette bizler devrim mücadelesinin kağıt üzerinde yapılmayacağını biliyoruz. Bunun için bulunduğumuz alanlarda; mahallelerde, iş yerlerinde, okullarda, sokaklarda düşüncelerimizi anlatmaya ve bize yakın düşünen insanlarla örgütlenmeye ve harekete geçmeye çalışıyoruz. Büyük söylemlerden
prim beklemiyoruz. Yaptıklarımızla devrim mücadelesinde var olacağımızı biliyoruz.

Bizler tarih boyunca hiçbir devletin dünyaya yıkımdan başka bir şey getirmediğini gördük. Bizler; sınıfların, sınırların, devletlerin olmadığı özgür ve adil bir dünya istiyoruz ve bu dünyayı ancak emekçi sınıfların var edeceğini biliyoruz. Biz bu dünyanın bir gün var olacağına olan inancımızla mücadele ediyoruz, edeceğiz. Biliyoruz ve söylüyoruz:

Bu gelecek emekçi sınıfların ellerinde yükselecek.