Nato Karşıtı Özgürlükçü Koordinasyon Yazar : NATO Karşıtı Özgürlükçü Koordinasyon

2005 Haziran ayında İstanbul'da gerçekleştirilen NATO zirvesine karşı anarşist ve antiotoriterlerin oluşturduğu NATO Karşıtı Özgürlükçü Koordinasyonun deklerasyon metni

Hayallerimiz giderek kararıyor, çaresizleşiyoruz sanki. Birileri bizim böyle hissetmemizi istiyor. Yaşamımızın kontrolü birilerinin sermayesini büyütmesi adına elimizden alınıyor. Patron işçiyi, sermaye sahipleri fakiri ve zengin ülkeler dünyanın geri kalanını sömürüyor. İşte paranın düzeni, kapitalizm...

Kapitalizm yıllardır varlığını IMF, NATO gibi örgütlerle sağlamlaştırıyor. Bugün de NATO mevcut düzenin en büyük ordusu işlevini görüyor. 'Evrenin efendileri'nin bizler adına yeni kararlar almak için düzenledikleri NATO toplantısı önümüzdeki haziran ayında bu sefer İstanbul'da olacak.

ABD ve müttefiklerinin oluşturduğu NATO, kapitalizmi devam ettirmek için her tür katliamı yapmaya hazır küresel bir örgüttür. ABD bir taraftan bu düzenin kaymağından en çok payı alan devletken, diğer taraftan dünyada en çok evsiz ve fakir insanın yaşadığı ülkelerden biridir. Devlet, sadece egemenleri temsil eder ve vergilerine muhtaç olduğu kapitalistleri kollar.

Bizim için bir araya gelme ve örgütlenme mücadelesi, yeni bir dünyayı efendisiz ve sömürüsüz bir dünyayı kurma mücadelesidir. Bu mücadele üretim araçlarının DOĞRUDAN üretenlerin ellerine geçmesini sağlamadıkça temelsiz kalacaktır. Çünkü sömürünün sinmiş olduğu nesneleri tüketerek varlığını devam ettiren bir toplum özgür olamaz.

Biz iktidarın el değiştirmesiyle çözüme ulaşılabileceğine inanmıyor, iktidarların olmadığı bir dünya istiyoruz. Patronlar, komutanlar, önderler, kocalar ve büyükler yüzyıllardır adımıza bizden daha iyi karar verebileceklerine bizi inandırdılar. Kimsenin başkaları adına karar verme yetkisi olduğuna inanmıyoruz. Bulunduğumuz her yerde herkesin karar aldığı birliktelikler oluşturmanın ve böyle birlikteliklerin oluşmasına katkıda bulunmanın gerekliliğine inanıyoruz.

Efendisiz ve sömürüsüz bir dünyayı kurma süreci emeği sömürülenlerin, cinsel kimliği ve/veya cinsel yönelimi yüzünden aşağılananların, kültürleri, dilleri yok edilmek istenen, ezilen halkların beraberce sahipleneceği küresel mücadeleyle mümkündür.

NATO KARŞITI ÖZGÜRLÜKÇÜ KOORDİNASYON