Sağlığımız da Taşeronlaştırılıyor Yazar : Kara Gazete

Basılabilir formatı için : Duvar Gazetesi (PDF), Bülten (PDF)

Emekçileri kölelik şartlarında çalıştırmaya yönelik bir devlet politikası olan taşeronlaştırma çalışmaları sağlık sektörünede sıçradı.

Sağlık Bakanlığı mayıs ayında, hemşire, teknisyen, eczacı, tıbbi sekreter ve doktorlarında taşeron çalıştırılabilmesi yönünde yönetmelik değişikliği yaptı. Buna göre sağlık personeli taşeron firmalarla anlaşma yapacak ve maaşlarını bu firmadan alacaklar. Taşeron firmalarda böylece çalışanların emeklerinden pay almış olacaklar.

Taşeronlaştırma politikası, 2003 Kasım ayında başlayan PTT işçilerinin grevi ile gündeme gelmişti. Taşeron çalışan PTT işçileri, şirketin devletten 800 milyon civarında para almasına karşın, 290 milyon maaş almakta, 364 günlük yapılan sözleşmeler yüzünden tatil hakkı olmamakta, sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktaydı. Bu şartlar nedeniyle grev sırasında kapatılan Birleşik İşçi Sendikası altında örgütlenen işçiler iki aydan fazla süren grevleri ile devletin taşeronlaştırma politikalarını gözler önüne sermişlerdi.