koyaanisqatsi (hopi dilinde) 1.çılgın yaşam... 2.karmaşık yaşam, 3.dengesiz yaşam, 4.parçalanmış yaşam...
5.bir başka yaşam biçimini gerektiren yaşam durumu

  10. Sayı     kfanzin@anarsi.org
Anarşist Hümanizm

Anarşizm, yapısına uygun olarak farklı farklı ikilikler, karşıt görüşler içermekte. Bunlardan biride, bireycilik ile toplumsalcılık. Farklı noktalarda birleşebilselerde genellikle zıt görüşler olarak gösterilirler. Ama bireyciliğin "ben"e yaptığı vurgunun tam zıddını toplumsalcılıkta göremiyoruz. Toplumsal görüşü savunanlar özne olarak kişilerden çok, varolmayan bir nesneyi kullanmaktalar, mesela devrim, özyönetim vs gibi..

Bu savunma öyle bir hale geliyor ki esas amacını insanların yönetenler olmadan, mülkiyet ilişkileri olmadan yaşadığı bir dünya fikri kim için düşünülüyor belirsiz kalıyor. Hatta zaman zaman anarşizm hobi olarak uğraşılıyormuş izlenimi verebiliyor.

Kesin olarak toplumsalcılığın bireycilikten daha iyi olduğuna inanıyorum. Fakat bir eksik var, özne eksiği. İşte burada "ben" yerine "sen" getirerek bu boşluğun dolacağını düşünüyorum.

İnsanlar sosyal canlılardır. Bir araya gelmek, iletişim kurmak hayati derecede önem taşır insanlar için. Bin yıllarca bu böyle olmuştur. İktidarların baskıları bile bu iletişimi engelleyememiş, krallıklar, imparatorluklar, cumhuriyetler yıkılmıştır. İnsanlar baskı altında daha sıkı örgütlenmiş, komünler, lonca teşkilatları, sendikalar oluşturmuşlar. Fakat son yüzyılda iktidar, "kapitalizm" adını verdiğimiz önemli bir araç geliştirdi.

Kapitalizm insanlara yeni birşey sunuyordu. Şimdiye kadar sahip olamadıkları bir şeyi; iktidarı paylaşma şansını. O zamana kadar iktidar olmak için daha güçlü olman yada zaten iktidar olan "soylu" bir aileden gelmen gerekirken, kapitalizm herkesin gözünü boyayan sahte bir iktidar şansı tanıdı. Sahteydi çünkü yine zengin olacak, herkesi yönetecek kitle bir avuç olacaktı. Ama "alt" sınıflar çoğalacak, parçalanacaktı. Öylede oldu.

İnsanlar, sınırları bazen belirsizleşen, bazen bir uçurum halini alan sınıflara bölündü. Teoride herkesin üst sınıflara çıkabilme şansı var. Yalnız bunun için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Özel mülkiyete önem vermek, genel çıkarlardan çok kendi çıkarlarını önemsemek, gerektiğinde diğerlerinin sırtına basmaktan çekinmemek..

Günümüzde bu tip davranışlar çok yaygınlaştı. Artışı o kadar hızlı bir halde ki, birkaç sene öncesi ile kıyaslayabilecek duruma geldik. Belki daha doruk noktasına çok var ama artan ivme başdöndürücü. Bu artışı bir şekilde durdurabilmeli, geri çevirmeliyiz. Yoksa hayallerimiz kapitalizmin karanlığında kaybolup gidecek.

İşte bu noktada "sen" giriyor düşünceme. "Sen", insan sevgisini önceleyen, karşısındakini düşünen, bireyi yok saymayan toplumsalcılığın önemli bir tamamlayıcısı olan hümanist bir anarşizmin baş aktörü.

Malatesta, insan sevgisi ve başkalarının acılarını paylaşma duygusu olmayan bir anarşizmi yalan, safsata olarak tanımlamıştı. Kropotkin'de "Karşılıklı Yardımlaşma"da, insanın yalnızca sevgiyle değil, her bir insan varlığıyla yekvücut olması bilincinden bahsetmiştir. Anadoludaki en önemli isyanlardan olan, hatta anarşist isyan olarak niteleyebileceğimiz Bedrettin İsyanıda, farklı din, inanış, kültürlerdeki insanların, karşısındaki "sen"i farketmeleriyle ete kemiğe bürünmüştür.

İç içe geçmiş, karışmış, kimi zaman ezerken kimi zamanlarda ezilen kimliği aynı kişide varolabilen sınıflar insanları atomize ederek birbirinden uzaklaştırdı, dahada uzaklaştırıyor. Kapitalizm kimi zaman medya ile yoz kültür şırınga ediyor, kimi zaman piyangolar ile sahte umutlar ekiyor. İnsanlar, fiyat etiketleri, reklam tabelaları arasında birbirlerinin yüzlerine bakmayı unutuyorlar.

Böyle bir dünyada varolan çalışmalarımızın içine "dayanışma kültürü"nü yerleştirmemiz işlerimizi kolaylaştırabilir. İş yerinde olsun, mahallemizde olsun bu kültür, insanların birbirlerini farketmelerini sağlayacaktır. Hangi sınıflardan olurlarsa olsunlar insanlar, karşısındaki ile iletişim kurmaya başladıklarında devrim bir hayal olmaktan çıkacaktır.

Bu iletişim, dayanışma açık bir mekanda müzik yapmakla, mahallede ortak yemekhane ile, otobüste otururken kaç yaşında olursa olsun ayakta bekleyen varsa en azından yolun yarısında kalkarak ya da tahta bir merdiveni herkesin alıp kullanabileceği bir yere bırakarak olabilir. Örnekleri farklı alanlarda çoğaltmak mümkün.

Karşımızdakini görmemiz, iletişim kurmamız, farklılıklar içinde beraber olabilmemiz, insanlara istediğimiz dünyanın bir hayal olmadığını gösterecektir. Bunun için sadece birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor; yaptığımız işlerde etik olmalı, adil olmalıyız. Düşlediğimiz dünyanın tohumlarını attığımızı bilerek her türlü iktidar düşüncesinden uzakta davranışlar içinde olmalıyız. Sınıfların olmadığı bir dünyayı herkes için istemeli, eylemeliyiz. Devrim bir oyun değil, şu anda burada büyümekte olan özgür yaşamımızdır çünkü.

Sini Yıldız Sistemi Raporu

Nig Gezegeni, Zeki Yaşam Biçimleri Araştırma Kollektifi, Sini Yıldız Sistemi Raporu

Kollektifimiz yoğun bir çalışma sonucu Sini Yıldız Sistemi araştırmasını tamamlamıştır. Daha önceki tespitlerimizde olduğu gibi 3 nolu gezegen haricinde zeki yaşam biçimine rastlanmamıştır Raporumuzda bundan sonra, uzay ile ilgilenen tek türün adlandırdığı şekilde "Sini Yıldız Sistemi" yerine "Güneş Sistemi", "3 Nolu gezegen" yerine "Dünya" kelimeleri kullanılacaktır.

Dünya üzerindeki canlıların tamamına yakını oksijen solunumu yapmakta. Sadece okyanus derinliklerinde yaşayan türler sülfür solumakta. Zeki yaşam türlerinin tamamı oksijen solunumu yapmakta.

Yaşam şartlarının sağladığı zenginlik gezegenimizin aksine üç farklı zeki türün gelişmesine imkan sağlamış. Bizim gibi ses ile iletişim kuran ve fonetiki yakın olan insan türünün adlandırdığı şekilde; insan, yunus ve karınca.

Yunus türü arasındaki iletişimi, ses ile de sağlasalar genel olarak beyin dalgaları ile sağlıyorlar. Karınca türü yaydıkları koku feromonları ile, insan türü ise bizim kullandığımız şekilde ses dalgaları ile sağlamakta.

Türler arası iletişim ise gelişmemiş durumda. Sadece insanlar ve yunuslar arası iletişim çabaları bulunmakta.

Karınca türünün çok az üyesi insanları biliyor, daha da azı zeki olduklarından haberdar. Yunusları bilmeselerde bir zamanlar toprak üzerinde yaşayan zeki bir türden bahsediyorlar. Bahsettikleri muhtemelen denize dönüş yapmış olan yunuslar. Yunuslar, karınca türünü az gelişmiş bir tür olarak bilmekte, iletişim kurmak için çaba harcamıyorlar. İnsanlarında çok büyük bir kısmı yunus ve karıncaların zeki olduğundan haberdar.

Uzay konusunda üç türünde bilgisi olsada sadece insan türü bu konuda çalışmalar yapmakta. Teknolojileri henüz uyduları "Ay" ve bizim "4. nolu gezegen" olarak adlandırdığımız "Mars"a gitmelerini sağlayabilecek seviyede. Güneş sisteminin diğer gezegenlerine ancak inceleme amaçlı araçlar gönderebiliyorlar. Kendi aralarında yaptıkları savaşlar yüzünden insanların teknoloji seviyesi çok yavaş ilerlemekte.

Her ne kadar gerek evrim bakımından olsun, gerek teknolojilerinin izlediği yol bakımından olsun, bize en yakın tür insanlar olsada, Dünya'da anarşist olmayan tek tür onlar. Yunuslar iş bölümüne gitmeden yaşadıkları, bizim sistemimize benzeyen bir sistem geliştirmişler. Karıncalar ise kendilerine özgü iş bölümü üzerine kurulu bir anarşist toplum yapısı kurmuşlar. Toplumlarının ayakta kalması için gerek duydukları üreme, beslenme ve korunma konularında uzmanlaşacak şekilde evrim geçirmişler.

İnsanlarda kısa bir süre öncesine kadar anarşist bir toplum biçiminde yaşasalarda, özel mülkiyet iktidar kurumlarını oluşturmuş ve sonunda tüm toplumu denetleyen bir iktidar mekanizması gelişmiş. Fakat bundan memnun olmayıp, anarşist toplumu oluşturmak isteyen insanlarda bulunmakta.

Yayınlanan bu rapor ve gezegenimiz Nig hakkında coğrafi, tarihi, toplumsal yapı ile ilgili bir rapor Dünya gezegeninde iletişime geçtiğimiz tüm yunus, karınca ve insan temsilcilerine iletilmiştir. Raporu kendi türlerine açıklayıp açıklamamaları insiyatiflerine bırakılmıştır.

Hear'N Aid

20-21 Mayıs 1985 özel bir tarihti. 40 Heavy Metal müzisyeni çok özel bir proje için stüdyodaydılar. Heavy Metal'in altın yıllarında "Hear'N Aid" doğmuştu.
Ronnie James Dio'nun önceliğini yaptığı proje Afrika'daki ve dünyadaki açlıkla savaşmak için bir gerçekleşen bir projeydi. 40 müzisyen ve binlerce destekçisi dört ay boyunca çabalayarak Hear'n Aid projesini gerçeğe dönüştürdüler. Ronnie James Dio, 65 yaşında hala ilk günkü heyecanla heavy metal yapılabileceğini kanıtlayan insan, şu sıralar ikinci Hear'n Aid projesini gerçekleştirmeyi planlıyor.

Albümde yer alan parçalar :
Hear 'N Aid: Stars
Accept: Up To The Limit (konser)
Motorhead: On The Road (konser)
Rush: Distant Early Warning (konser)
KISS: Heaven's On Fire (konser)
Jimi Hendrix: Can You See Me
Dio: Hungry For Heaven (konser)
Y&T: Go For The Throat
Scorpions: The Zoo (konser)

Projede yer alan müzisyenler :
Tommy Aldridge, David Alford (Rough Cutt), Carmine Appice (King Kobra), Vinny Appice (Dio), Jimmy Bain (Dio), Franki Banali (Quiet Riot), Eric Bloom (Blue Oyster Cult), Mick Brown (Dokken), Vivian Campbell (Dio), Carlos Cavazo (Quiet Riot), Amir Derakh (Rough Cutt), Ronnie James Dio, Don Dokken, Kevin DuBrow (Quiet Riot), Brad Gillis (Night Ranger), Craig Goldy (Guiffria), Chris Hager (Rough Cutt), Rob Halford (Judas Priest), Chris Holmes (W.A.S.P.), Blackie Lawless (W.A.S.P.), George Lynch (Dokken), Yngwie Malmsteen, Mick Mars (Motley Crue), Dave Meniketti (Y&T), Dave Murray (Iron Maiden), Vince Neil (Motley Crue), Ted Nugent, Eddie Ojeda (Twisted Sister), Jeff Pilson (Dokken), Donald Roeser (Blue Oyster Cult), David St. Hubbins (Spinal Tap), Rudy Sarzo, Claude Schnell (Dio), Neal Schon (Journey), Paul Shortino (Rough Cutt), Derek Smalls (Spinal Tap), Adrian Smith (Iron Maiden), Mark Stein (Vanilla Fudge), Geoff Tate (Queensryche), Matt Thorr (Rough Cutt)


Who cries for the children?
I do
...
Some time in the night
When you're feeling the cold
Take a look at the sky above you
Those are faces in the light
If the story were told
They are calling you, calling you
Yeah We are magic in the night
We are shadow, we are light
We are forever you and I
We're stars
We're stars
We can be strong
We are fire and stone
And we all want to touch a rainbow
But singers and songs
Will never change it alone
We are calling you, calling you
We're the beating of a heart
The beginning we're the start
Forever we will shine
We're stars
We're stars
We are magic in the night
We are shadow, we are light
We are forever you and I
We're stars
We're stars
We're stars
We are shadow, we are light
We're stars
We are magic in the night
We're stars
We're stars
We are magic in the night
We're stars
We are shadow, we are light
We're stars
We're stars
We're the magic
We're stars
We're stars
We're the beating of a heart
We're stars
Forever we will shine
We're stars
We're stars
Kim çocuklar için ağlar?
Ben ağlarım
...
Gece bazı zamanlar
Soğuğu hissettiğinizde
Üzerindeki gökyüzüne bir göz at
Onlar ışığın içindeki yüzler
Eğer hikaye anlatılmışsa
Onlar seni çağırıyorlar, seni çağırıyorlar
Biz gecenin içindeki sihiriz
Biz gölgeyiz, biz ışığız
Biz daima sen ve ben
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz güçlü olmalıyız
Biz ateş ve kayayız
Ve biz gökkuşağına dokunmak istiyoruz
Fakat şarkıcılar ve şarkılar
Asla onu yalnız değiştiremeyecekler
Biz seni çağırıyoruz, seni çağırıyoruz
Biz kalbin atışıyız
Biz başlangıcız
Biz daima parlayacağız
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz gecenin içindeki sihiriz
Biz gölgeyiz, biz ışığız
Biz daima sen ve ben
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz gölgeyiz, biz ışığız
Biz yıldızlarız
Biz gecenin içindeki sihiriz
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz gecenin içindeki sihiriz
Biz yıldızlarız
Biz gölgeyiz, biz ışığız
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz sihiriz
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
Biz kalbin atışıyız
Biz yıldızlarız
Biz daima parlayacağız
Biz yıldızlarız
Biz yıldızlarız
anarşi (dünyanın tüm dillerinde) 1.özgürlük... 2.eşitlik, 3.dayanışma, 4. örgütlü yaşam...
5.bir başka yaşam biçimini gerektirmeyen yaşam durumu